top of page

ŠCHK - KUBIŠTA s.r.o.

se sídlem: Budějovická 638/73, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 261 97 731, DIČ: CZ26197731

společnost zapsána: KOS Praha, oddíl C, vložka 78956

schválená provozovna:

Hřebčín 53, 50364 Měník u Nového Bydžova

Chov koní, prodej koní, ustájení, připouštění plemennými hřebci

Dobroslav KUBIŠTA jun.

Měník 89, 503 64  Měník u Nového Bydžova

IČ: 720 23 406, DIČ: CZ9004023259

Zemědělské služby: sekání, lisování do kulatých i hranatých balíků, senážování, doprava krmiv a steliv, nakládání, práce s manipulátorem JCB 

Chov masného skotu

Chov koní, výcvik koní, ustájení, prodej koní

TJ HŘEBČÍN MĚNÍK, z.s.

se sídlem: Hřebčín 53, 503 64 Měník

IČ: 266 59 859

společnost zapsána: KOS Hradec Králové, oddíl L, vl. 5281

Statutární zástupci:

Ing. Markéta Kvapilová, MUDr. Kateřina Šubrtová

Ing. Barbora Kubištová, Zuzana Všetečková

Kontakty: 

Prodej koní a plemenitba, ustájení koní

Dobroslav Kubišta st. - 603 228 476

Michaela Vinčálková - 603 228 475

e-mail: misa.vin7@gmail.com

Dobroslav Kubišta - junior: 603 835 014

e-mail: d.kubista@seznam.cz

Prodej koní, ustájení, prodej sena, senáží, steliva, zemědělské služby

Dobroslav Kubišta ml. - 603 835  014

e-mail: d.kubista@seznam.cz

 

Ing. Tereza Vlášková - 603 568 849

e-mail: tvlaskova@seznam.cz

Jezdecká škola, výcvik koní
Administrativa - zapouštění klisen

Michaela Vinčálková - 603 228 475

e-mail: misa.vin7@gmail.com

Zuzana Všetečková - 737 133 744

e-mail: zezuna@email.com

Jezdecká škola, letní jezdecké tábory, ustájení a prodej koní

Ing. Barbora Kubištová - 731 477 137

e-mail: kubistova.barus@seznam.cz

TJ HŘEBČÍN MĚNÍK, z.s.

Ing. Markéta Kvapilová - 602 479 568

e-mail: marketa.kvapilova@tiscali.cz

Zuzana Všetečková - 737 133 744

e-mail: zezuna@email.com

MUDr. Kateřina Šubrtová - 606 325 184

e-mail: laden@centrum.cz

Ing. Barbora Kubištová - 731 477 137

e-mail: kubistova.barus@seznam.cz

bottom of page