top of page

Zakladatelem šlechtitelského chovu v Měníku, dnes už ŠCHK – KUBIŠTA s.r.o., byl významný český chovatel Josef Kubišta. Od druhé poloviny šedesátých let postupně cíleně a systematicky vytvářel chovné stádo klisen na bázi původního českého teplokrevníka. Mezi prvními klisnami, které se výrazně podílely na další výstavbě stáda a jejichž rodiny jsou zastoupeny do současné doby, je nutné jmenovat klisny Lechu a  Gamu. 

Cílená a systematická práce s koněm začíná již výběrem vhodných rodičů, kteří jsou svým exteriérem, charakterem, zdravotním stavem a výkonností vhodní pro početí nového potomka, na kterém by se měly odrazit kladné vlohy a genofond rodičů a stát se jejich nositelem. Vzhledem ke složení stavby dnešní kupní síly, kterou z 90% tvoří ženy, je při výběru plemenného materiálu v naší práci kladen velký důraz na charakter, ovladatelnost, ochotu k práci a jezditelnost.

WEB 1.jpg
PLEMENNÉ KLISNY HŘEBČÍNA - ARCHÍV
74/268 MALIKA (1028 MANILLON ROUGE / SF)
74/245 MIA (1028 MANILLON ROUGE / SF)
74/363 ROZETA (2640 RADEGAST - HANN)
41/588 TAARLA (366 TAARLO - KWPN)
74/365 WIWIEN (1942 WARNESS - KWPN)
bottom of page