top of page

INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

registrační číslo: 21/012/0411a/452/003979/H004

Program rozvoje venkova

Operace:  4.4.1. - Investice do zemědělských podniků

Projekt "Investice do hmotného majetku"  byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci uvedeného projektu byl pořízen nový teleskopický manipulátor. V provozu hřebčína je využíván ke každodennímu krmení chovného stáda koní, svozu balíků píce na polích a lukách, nakládání a skládání balíků sena, senáží a slámy na dopravní prostředky, k rovnání balíků do stohů a skladovací haly, vyvážení hnoje ze stájí a jeho nakládání na kamion, který ho pravidelně odváží do biofermentační stanice ke zpracování, rovnání zeminy a přesuny těžkých nákladů. V poslední době jsem pro časté a finančně velmi náročné opravy starého stroje musel najímat cizí firmu a náhradní stroj si zapůjčovat. Proto jsem se rozhodl pro nákup nového teleskopického manipulátoru. Výsledkem je významné snížení provozních nákladů za opravy a půjčování náhradního stroje od cizích dodavatelů a zvýšení efektivity práce v mém zemědělském podniku.

 

Nový stroj mají zároveň pozitivní vliv na životní prostředí, a to snížením emisí a minimálním rizikem znečištění únikem provozních kapalin.

3
2
1
bottom of page