top of page
Testační odchovna hřebečků - Hřebčín Měník

Dnešní chovatelská doba je moderní. Principy šlechtitelské práce v chovu koní jsou však prastaré a neměnné. O plemenných zvířatech lze použit starých slov: Ne podle jejich tváře, podle jejich skutků je poznáte. Ne ten hřebec je nejcennější, který jest nejkrásnější, nýbrž ten, který plodí nekrásnější potomky. Chovná cena hřebce spočívá na třech základech. Exteriéru, původu a výkonnosti a dědivé síle. Vrcholem jeho kvalifikace jest však to, zdali své dobré vlastnosti také spolehlivě a průkazně dědí. Teprve potom jest vynikajícím chovným zvířetem. ŠPRYŇARA (1936)

Replay TO web.jpg
CH na web.jpg

TERMÍNY AKCÍ ODCHOVNY V ROCE 2024

 • 28.05.2024 - Jarní třídění hřebců v TO

 • 29.05.2024 - Výkonnostní zkoušky hřebců v TO

 • 17.10.2024 - Podzimní třídění hřebců a naskladnění hřebečků narozených v roce 2024

Testační odchovna (TO) teplokrevných hřebečků v Měníku je od roku 2001 organizací oprávněnou MZe ČR k testování a posuzování hřebečků plemene český teplokrevník. V případě zájmu a dostatečného počtu hřebečků je možná testace i hřebečků slovenského teplokrevníka chovaného na území ČR.

 

Testační ochovny jsou zřizovány pro kvalitní chov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informace o kvalitě původu rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek s vlastní užitkovostí testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle, kterou provádí tříletý ročník. 

Zpracované a vyhodnocené výsledky z metod testování hřebečků v testační odchovně, slouží ke kontrole dědičnosti, která poskytuje informaci, do jaké míry přenáší hřebec své vlastnosti na potomstvo (ROČENKA ČT, 2016). Dědičnost je charakterizována jako schopnost uchovávat a přenášet určité znaky vlastnosti na další generace (DUŠEK 2011).

Hodnocení hřebečků provádí tříčlenná komise SCHČT. Hřebečci jsou kontrolováni a měřeni každoročně na jarním a podzimním třídění po dobu 3 let od naskladnění po odstavu do ukončení testu výkonnostní zkouškou hřebce v testační odchovně. 

JARNÍ TŘÍDĚNÍ A ZKOUŠKY TŘÍLETÝCH HŘEBCŮ TESTAČNÍ ODCHOVNY V MĚNÍKU - 28.-29.5.2024

Ve dnech 28.-29.5.2024 se na Hřebčíně v Měníku koná Jarní třídění hřebečků v testační odchovně po kterém následují Zkoušky tříletých hřebců rovněž v rámci testační odchovny. Do testu je v současné době zařazeno celkem 48 hřebců:

 • Ročník hřebců nar.: 2023: 19 hřebců po otcích: 1028 Manillon Rouge, 1015 Cyril, 6189 Chardonney Tcheque xx3002 Delox,

                                                                                    2586 Cornet de Lux, , 1004 First Bride

 • Ročník hřebců nar.: 2022: 18 hřebců po otcích: 1372 Sir Bento, 3015 Danon xx, 1028 Manillon Rouge, 2189 Heartwit ZH,                                                                                           2586 Cornet de Lux

 • Ročník hřebců nar.: 2021: 11 hřebců po otcích: 1372 Sir Bento, 3015 Danon xx, 1028 Manillon Rouge, 2997 Aristo,                                                                                                      1942 Warness ZH

Komise bude pracovat ve složení: Jan Chýle, Gabriela Slavíková a Petr Vančura. Zpracování výsledků: Michaela Vinčálková

Předběžný program: 

Úterý 28.5.2024: 09.00 hod: Třídění jednoletých hřebečků, následuje třídění dvouletých a tříletých hřebců. Po ukončení jarního třídění

                                               pokračuje program Skokem ve volnosti pro tříleté hřebce v rámci Zkoušky výkonnosti hřebců v testační

                                               odchovně. 

Středa 29.5.2024: 09.00 hod: Zkouška tříletých hřebců v testační odchovně pod sedlem (drezurní úloha, křížek a postupová řada).

JARNÍ TŘÍDĚNÍ V TESTAČNÍ ODCHOVNĚ HŘEBCŮ V MĚNÍKU - 23.5.2023 od 9.00 hodin

Komise:  Jan Chýle, Gabriela Slavíková, Petr Vančura

Testační odchovna v Měníku testuje v současné době 53 hřebců ve třech ročnících po otcích:

 • 1372 Sir Bento - 15 hřebců

 • 1028 Manillon Rouge - 9 hřebců

 • 3015 Damon xx - 8 hřebců

 • po jednom hřebci jsou zastoupeni otcové - 1942 Warness, 2189 Heartvit ZH, Cornet de Lux, 2997 Aristo Z, 2089 Przedswit II MT-1, 4539 Candillord, Desperados FHR 

Matky testovaných hřebců jsou v největší míře zastoupeny po otcích:

 • 1028 Manillon Rouge - 17 hřebců

 • 905 Carismo - 3 hřebci,

 • 2997 Aristo Z, 897 Radegast Kubišta, Equater Diode, Concerto du Semnoz, 2640 Radegast - po 2 hřebcích

 • 2904 Przedswit Rufa, 2840 Ladinos, 2626 Sahib Kubišta, Calin d´Espoir, 5010 Aloube Z, 410 Carol, 1053 Quidam Sohn, Silvio I - po 1 hřebci

Potomstvo po otci 1028 Manillon Rouge nebo z matek po otci 1028 Manillon Rouge se dlouhodobě jeví stabilně s velmi dobrými výsledky jak v hodnocení exteriéru, tak v hodnocení pohybu a skoku ve volnosti. Hřebci jsou ovladatelní a ochotní ke spolupráci. 

 

Plemenný hřebec 1028 Manillon Rouge produkuje potomstvo s růstovým pásmem v požadovaném standardu českého teplokrevníka a tím ovlivňuje vliv odchovny na růstové pásmo. KUBIŠTOVÁ, JISKROVÁ, KUBÍKOVÁ (2018).  EVAIN (2009) hodnotí plemenného hřebce 1028 Manillona Rouge jako velmi spolehlivého v jeho dědivé síle. Dále uvádí, že tento plemenný hřebec dává velmi charakterní a moderní typ koně požadovaný dnešní chovatelskou společností.

TŘÍLETÍ HŘEBCI - ROČNÍK 2020
TŘÍLETÍ HŘEBCI - ROČNÍK 2019
VÝSLEDKY JARNÍHO TŘÍDĚNÍ V TESTAČNÍ ODCHOVNĚ ZE DNE 28.5.2020

Ti nejlepší z ročníku 2019:

Hodnocení exteriéru:

1.  MARLON (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2640 Radegast) - 8,50

2.  BRUCE (po otci 1372 Sir Bento z matky po 1028 Manillon Rouge) - 8,08

3.  MATHEO  (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2997 Aristo Z) - 8,0

Hodnocení mechaniky pohybu a skoku ve volnosti:

1.  COFFEE TIME (po otci 2009 Caesar z matky po 2840 Ladinos) - 8,25

2.  MARLON (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2640 Radegast) - 8,17

3.  BOY (po otci 1372 Sir Bento z matky po 1028 Manillon Rouge) - 8,0

bottom of page