top of page
Testační odchovna hřebečků - Hřebčín Měník

Dnešní chovatelská doba je moderní. Principy šlechtitelské práce v chovu koní jsou však prastaré a neměnné. O plemenných zvířatech lze použit starých slov: Ne podle jejich tváře, podle jejich skutků je poznáte. Ne ten hřebec je nejcennější, který jest nejkrásnější, nýbrž ten, který plodí nekrásnější potomky. Chovná cena hřebce spočívá na třech základech. Exteriéru, původu a výkonnosti a dědivé síle. Vrcholem jeho kvalifikace jest však to, zdali své dobré vlastnosti také spolehlivě a průkazně dědí. Teprve potom jest vynikajícím chovným zvířetem. ŠPRYŇARA (1936)

Replay TO web.jpg
CH na web.jpg

TERMÍNY AKCÍ ODCHOVNY V ROCE 2021

 • 31.05.2021 - Jarní třídění hřebců

 • 02.06.2021 - Výkonnostní zkoušky hřebců

 • 25.10.2021 - Podzimní třídění hřebců a naskladnění hřebečků narozených v roce 2021

Testační odchovna (TO) teplokrevných hřebečků v Měníku je od roku 2001 organizací oprávněnou MZe ČR k testování a posuzování hřebečků plemene český teplokrevník. V případě zájmu a dostatečného počtu hřebečků je možná testace i hřebečků slovenského teplokrevníka chovaného na území ČR.

 

Testační ochovny jsou zřizovány pro kvalitní chov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informace o kvalitě původu rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek s vlastní užitkovostí testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle, kterou provádí tříletý ročník. 

Zpracované a vyhodnocené výsledky z metod testování hřebečků v testační odchovně, slouží ke kontrole dědičnosti, která poskytuje informaci, do jaké míry přenáší hřebec své vlastnosti na potomstvo (ROČENKA ČT, 2016). Dědičnost je charakterizována jako schopnost uchovávat a přenášet určité znaky vlastnosti na další generace (DUŠEK 2011).

Hodnocení hřebečků provádí tříčlenná komise SCHČT. Hřebečci jsou kontrolováni a měřeni každoročně na jarním a podzimním třídění po dobu 3 let od naskladnění po odstavu do ukončení testu výkonnostní zkouškou hřebce v testační odchovně. 

JARNÍ TŘÍDĚNÍ V TESTAČNÍ ODCHOVNĚ HŘEBCŮ - 28.5.2020

Komise pracovala ve složení:  Ing. Markéta Kvapilová, Gabriela Slavíková, Petr Vančura

Testační odchovna v Měníku testuje v současné době 44 hřebců ve třech ročnících po otcích:

 • 1372 Sir Bento - 13 hřebců, 

 • 1028 Manillon Rouge - 12 hřebců

 • 2778 Armando - 6 hřebců

 • 2640 Radegast - 4 hřebci

 • po jednom hřebci jsou zastoupeni - 2815 Catalin, 2009 Caesar, 1942 Warness, 1001 Cassini´s Son-T, 2226 Empire, 6062 Scyris, 5171 Lord Weingard a 1746 Chico´s Boy. 

Matky testovaných hřebců jsou v největší míře zastoupeny po otcích:

 • 1028 Manillon Rouge - 17 hřebců,

 • 905 Carismo - 3 hřebci,

 • 2997 Aristo Z, 897 Radegast Kubišta, 1004 First Bride, 856 Silvio II, Equater Diode, Concerto du Semnoz - po 2 hřebcích

 • 2904 Przedswit Rufa, 2516 Lopez, 1358 Lord Caletto, 2815 Catalin, 2840 Ladinos, 2626 Sahib Kubišta, 2742 Faraday, 434 Veneur du Luc, 2906 Federweiser, Calin d´Espoir, 2640 Radegast, 5039 Cassini I. - po 1 hřebci

Potomstvo po otci 1028 Manillon Rouge nebo z matek po otci 1028 Manillon Rouge se dlouhodebě jeví stabilně s velmi dobrými výsledky jak v hodnocení exteriéru, tak v hodnocení pohybu a skoku ve volnosti. Hřebci jsou ovladatelní a ochotní ke spolupráci. 

 

Plemenný hřebec 1028 Manillon Rouge produkuje potomstvo s růstovým pásmem v požadovaném standardu českého teplokrevníka a tím ovlivňuje vliv odchovny na růstové pásmo. KUBIŠTOVÁ, JISKROVÁ, KUBÍKOVÁ (2018).  EVAIN (2009) hodnotí plemenného hřebce 1028 Manillona Rouge jako velmi spolehlivého v jeho dědivé síle. Dále uvádí, že tento plemenný hřebec dává velmi charakterní a moderní typ koně požadovaný dnešní chovatelskou společností.

VÝSLEDKY JARNÍHO TŘÍDĚNÍ V TESTAČNÍ ODCHOVNĚ ZE DNE 28.5.2020

Ti nejlepší z ročníku 2019:

Hodnocení exteriéru:

1.  MARLON (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2640 Radegast) - 8,50

2.  BRUCE (po otci 1372 Sir Bento z matky po 1028 Manillon Rouge) - 8,08

3.  MATHEO  (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2997 Aristo Z) - 8,0

Hodnocení mechaniky pohybu a skoku ve volnosti:

1.  COFFEE TIME (po otci 2009 Caesar z matky po 2840 Ladinos) - 8,25

2.  MARLON (po otci 1028 Manillon Rouge z matky po 2640 Radegast) - 8,17

3.  BOY (po otci 1372 Sir Bento z matky po 1028 Manillon Rouge) - 8,0

bottom of page