top of page
Banner OPZP_ERDF_CMYK_vertikalni.jpg

KOMPOSTÁRNA MĚNÍK

akceptační číslo: 14211124, registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/14.24818

Operační program Životního prostředí

Prioritní osa 4:  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Primární oblast podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady

Výzva 58

Projekt "Kompostárna Měník"  je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

  • Kompostárna slouží ke zpracování a zneškodňování biologického odpadu cestou aerobního kompostování, smícháním a biologickým zráním látek obsahujících rozložitelné organické látky.

  • Organické zbytky - bioodpad je surovinou, která chrání životní prostředí.

  • Bioodpad je zpracováván kompostováním.

  • Jedná se o aerobní proces kompostování nadrceného biomateriálu na volné ploše v pásových hrobech.

  • Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikace do půdy. 

  • Provozní doba zařízení: Provoz kompostárny je otevřen na telefonický kontakt (603 835 014, 603 228 475)

  • Zodpovědný pracovník: Dobroslav Kubišta – 603 835 014

  • Přijímaný odpad BRO - biologicky rozložitelný odpad, což je travní biomasa z parků, zahrad, letiště, nedopasky, nekvalitní stelivo a seno, drobné keře a větve apod.

  • Materiál nesmí být znečištěn odpadky, živočišným odpadem, stavebními materiály, apod. Takový materiál bude zlikvidován na náklady dodavatele bioodpadu ke zpracování. 

  • Kapacita roční produkce kompostárny je v letech 2016 - 2020 plánována v rozsahu 800 tun kompostu ročně.

DSC07169
DSC07166
DSC07160
DSC07158
DSC07152
DSC07151
bottom of page