top of page
3015 DAMON
Damon.jpg

3015 DAMON

Plemenný hřebec 3015 DAMON

 

Narozen 2000, anglický plnokrevník

Chovatel: MUDr. Přikryl Ivan, Majitel: MVDr. Přikryl Petr

Míry: KVH – 161, KVP – 170, OHr – 185, Ohol – 20,3,

Barva: železný ryzák

Zařazen do chovu v roce 2008 na základě vlastní sportovní výkonnosti ve všestrannosti „T“ - AKCELERAČNÍ PROGRAM

Plnokrevný hřebec Damon je velmi úspěšným a houževnatým sportovcem, což dokazují jeho výsledky.

Za svoji desetiletou sportovní kariéru startoval ve 41 soutěžích ve všestrannosti na národních kolbištích, kde inkasoval 15 vítězství, 9 druhých, 5 třetích, 3 čtvrtá a 2 pátá místa. Všechny soutěže dokončil a dosáhl stupně „T“. Zvítězil nejen v řadě kvalifikací, ale především ve finále Nadějí, finále Stříbrné podkovy, je trojnásobným vítězem Zlaté podkovy. Je Mistrem republiky ve všestrannosti 2010, kde získal ještě dvakrát druhé místo. Damon je vítězem KMK (Kritérium mladých koní) ve všestrannosti pětiletých i šestiletých koní.

Velice dobře se prezentoval jako 6-ti-letý hřebec na MS šestiletých v Lionu´de Angeres (FR), kde překvapil čistým krosem, čemuž při jeho kohoutkové výšce málokdo věřil. Úspěšné startoval v Polsku a Rakousku. Svoji preciznost v drezurních úlohách a čistých krosech doplňoval stylovým skokem na parkurech.

 

Damon sportoval za stáj JK Cavalier Rynárec, po celou kariéru ho připravovala a jezdila paní Radka Dvořáková, která o něm říká: „Damon je nesmírně houževnatý a srdnatý kůň, s velmi dobrým charakterem a lehkou jezditelností. Po celou dobu byl ježděný na plastovém 2x lomeném stihle. Je to bojovník a sportovec. Vzpomínám na finále Zlaté podkovy v Humpolci, kdy ve velmi těžkém terénu v nepřetržitém lijáku ztratil na třetí a čtvrté překážce obě přední podkovy, a přesto kros dokončil čistě s malou penalizací za čas. Neumím si v této situaci představit jiného koně. 

3015 DAMON xx
DARA MONARCH xx
REALM (GB) xx
PRINCELY GIFT (GB) xx
QUITA (FR) xx
SARDARA (GB) xx
ALCIDE (GB) xx
PLAZA (GB) xx
DUELLA xx
SHARP END (GB) xx
SHARPEN UP (GB) xx
DEATH RAY (GB) xx
DUNDERRY (IRE) xx
PAICO (IRE) xx
DIETRICH (GB) xx

Posláním anglického plnokrevníka dle Doc. Ing. D. Misaře, CSc. ve šlechtění teplokrevných plemen koní sportovního zaměření je korigovat exteriér, konstituci a specifické vlastnosti vyvolané současnými požadavky sportovní výkonnosti. Ve vyspělých zahraničních teplokrevných chovech probíhá zušlechťování chovu až na občasné výjimky výhradně z otcovy strany, plnokrevné klisny se do chovu nezařazují vůbec (Holštýnsko), nebo jen za splnění přísných podmínek k zařazení do nejvyšších oddílů plemenných knih (např. Hannover, Oldenburg). Důvodem je staletím ověřená chovatelská zkušenost, že matka předává potomstvu 60 nebo i více procent svého genetického potenciálu, a proto by i po připuštění plnokrevným hřebcem měla zajistit udržení charakteristických vloh plemene.

 

Damon je plnokrevný hřebec nabízející pro teplokrevný chov kromě vlastní výkonnosti v military stupně T i důkladně prověřenou plnokrevnou krev ve sportu. Kombinace ve sportu úspěšně prověřených A 1/1 plemeníků Dara Monarch x Sharp End x Paico dává  sportovně úspěšné koně.

Otec Damona Dara Monarch byl hlavním plemeníkem hřebčína Napajedla a celkově jedním z nejvýznamnějších A 1/1 plemeníků v chovu u nás vůbec.  Jeho význam se samozřejmě promítl i do výsledků v teplokrevném chovu a sportu, kde Dara Monarcha doporučoval nejen původ, ale i praktické výsledky. Tvrdost a flexibilita jsou vlastnosti užitečné všude a Dara Monarch je prokazatelně předával. Z jeho linie vycházel v Německu tak oblíbený a využívaný plnokrevný hřebec Sir Shostakovich, který je u nás otcem plemenného hřebce Sir Bento, který doplňuje letošní kolekci plemenných hřebců na stanici v Měníku. Dara Monarch dal rovnou čtyři military „T“ koně: Amonar, Damon, Vadamu a Widara, dále „T“ drezúrního koně Cato a skokanku st. „S“ Vadamu. Z jeho vnuků lze ve sportu jmenovat např. Capitola (Corsár) – military „T“ a skoky „S**“.

 

Maminka Damona, klisna Duella (Sharp End) se narodila v roce 1991 a na dostihovou dráhu se podívala v barvách manželů Přikrylových. Jako dvouletá vyhrála trojkovou kategorii na kilometr, a v pěti letech čtyřku na 900 m na Slovensku. V chovu dala tři plnokrevná hříbata. Všechna odchoval pan Přikryl, ale ani jedno se nepodívalo na dostihovou dráhu. Prvním z nich byla Damona (Dara Monarch), která v teplokrevném chovu dala klisnu Datu (Toy de Maziere), která ve všestrannosti dosáhla stupně „S“. Druhým pak Damon všestrannost„T“, a posledním pak Damila (Mill Pond), která se ve sportu prosadila také velmi dobře, skok stupně „S“* a v military pak stupněm „ST“.

 

Otec matky Sharp End  byl na dráze byl spolehlivým, tvrdým dostihovým koněm. Disponoval výborným původem. Děd Sharpen Up byl z výborné rodiny, která se prosadila jak v plnokrevném, tak i teplokrevném chovu a sportu. V teplokrevném sportu se prosadil jako otec, kdy nejvyšší dosaženou výkonností u potomstva byl stupeň „ST“ ve skocích (Gladiátor), v drezuře „S“ (např. plnokrevný Samuil, který byl výborný i na dráze, a téměř plnokrevná Celesta a ve všestrannosti „S“. Ale především jako mateřský otec sportovních koní, kdy koně dosáhli stupně „T“ ve všestrannosti (Widar, Damon), ve spřežení (Amant) a stupně ST** ve skocích (např. Vidina, Vist).

Hřebec Damon po ukončení sportovní kariéry zahájil dráhu plemenného hřebce a jeho potomstvo se prozatím jeví velmi dobře. 

bottom of page