top of page

HISTORIE CHOVU KONÍ V HUMBURKÁCH

Historie chovu koní v Měníku je neodmyslitelně spojena se jménem Josef Kubišta. Zakladatel chovu koní v Humburkách (Měníku) Josef Kubišta začal tam, kde skončili jeho předci. Nejprve dokázal zachovat, pak zvětšit a současně zkvalitnit původně rodinný chov koní ze dvou obcí blízko Nového Bydžova. Po transformaci JZD Humburky v akciovou společnost Agropodnik a.s. koupil téměř celé družstevní stádo, zachránil jej před likvidací - a prostě pokračoval dál.

 

Napsat krátké shrnutí jeho činů, které naprosto zásadně ovlivnily domácí chov českého teplokrevníka a sportovní prezentaci plemene (v disciplíně všestrannost a soutěžích spřeženích především) je v podstatě nemožné. Při vyslovení jména Josef Kubišta, se jako ozvěna ozve legendární seriál Zlatá podkova, slavný vozataj Josef Dymeš a jeho mezinárodní úspěchy s humburským čtyřspřežím, jezdec všestrannosti Jaroslav Hatla nebo hřebec 525 Taarlo Kubišta - Nejkrásnější kůň světa v kategorii sportovních koní 1996. Když se rozhlédneme po hřebčíně, vidíme chovnou halu a jezdeckou halu, která je obrovskou devizou chovu. 

 

Plemenný hřebec 1028 Manillon Rouge je nejlepším plemeníkem na hřebčíně v Měníku za posledních 20 let a spolupráce s francouzským hřebčínem Harras de Rouges je další zásluhou Josefa Kubišty. Za svého působení prochoval kvalitní stádo matek - plemenných klisen, z čehož chov těží dodnes.

 

To je jen pár „es", která během svého života vynesl ve velké hře jeden jediný člověk.

Ten, který si provždy zapsal do své paměti následující dvě věty:

„Koně, zůstaňte v každé době pevně stát! Vás jsem měl nadevšechno rád."

Josef Kubišta.jpg
Vlastnický výžeh koní v Měníku
bottom of page