top of page
1372 SIR BENTO 

Plemenný hřebec 1372 SIR BENTO

Plemeno : Holštýnský kůň, barva: hnědák

Zařazen do PK ČT i PK CS.

Nar.: 11.3.1996 u chovatele Petera Carstensena z německého Borgsunu

Míry: 173-168-205-22

Majitel: Veronika Doleželová, Vlčkovice 15, Praskačka

Plemenný hřebec 1372 Sir Bento je prověřený holštýnský hřebec s vynikajícím charakterem, který na českých kolbištích dosáhl sportovní výkonnosti stupně T**. V roce 2008 splnil podmínky zařazení hřebce do akceleračního programu, když absolvoval s jezdcem Martinem Šoupalem tři pakury stupně „T“ s celkovým součtem 8 trestných bodů. Od roku 2009 do roku 2015 se pak pravidelně objevoval na českých kolbištích se svou majitelkou Veronikou Doleželovou. Stabilní a velmi dobré výsledky této sportovní dvojice korunovalo dvakrát páté místo z MČR v kategorii žen a také pátá místa v rámci Velkých cen seriálu Českého skokového poháru.

1372 Sir Bento je pro chovatele mimořádně zajímavý vzhledem k získané vlastní sportovní výkonnosti stupně „T**“, vynikajícímu charakteru, který prokázal ve stabilních sportovních výkonech se ženou (Veronikou Doleželovou) v sedle. Že se jedná zároveň o charakterního, podtrhuje také fakt, že spolehlivě funguje i jako „kůň učitel". Hřebec je korektního exteriéru bez závažných exteriérových vad a velmi zajímavý je pro chov především díky zajímavému původu, který v sobě nese vysoké procento kvalitních plnokrevných genů. 

 

Sir Bento dosáhne v roce 2021 již 25 let. Jedná se o hřebce prověřeného ve sportu, kde byl dlouhou dobu sedlán ženou, hřebce charakterního a dobře jezditelného. Jedná se o hřebce s velmi kvalitním původem, s významným vlivem plnokrevných genů. Jak jsme si zmínili výše, jeho předci téměř bez výjimky produkovali úspěšné sportovní koně v parkuru, drezuře i všestrannosti. Pro chovatele tak může být 1372 Sir Bento zajímavou volbou.

Sir Bento stin.jpg
PŮVOD PLEMENNÉHO HŘEBCE 1372 SIR BENTO
1372 SIR BENTO
SIR SHOSTAKOVICH A1/1
DANIELA V
REINGOLD (IRE)
SINFULL
RONALD
VRONI
FABERGE (FR)
ATHENE
GREY SOVEREIGN (GB)
SATANS SLIDE
RAMIRO Z
ADRETTE
SILVESTER
GEFION

Pnokrevný otec SIR SHOSTAKOVICH DE 306/06/23176/79 (po otci Rheingold xx) je irského chovu. Jako dvou- a tříletý absolvoval v Irsku 15 startů, z nichž si odnesl dvě vítězství a tři umístění. V Německu pak absolvoval 6 překážkových dostihů, jednou zvítězil a třikrát doběhl na dotovaném místě. Získal GH 81 kg. V roce 1984 byl zařazen do trakénské plemenné knihy a stal se jedním z nejoblíbenějších plnokrevných hřebců v trakénském chovatelském programu. Působivá skoková schopnost jeho potomstva byla v roce 1991 důvodem koupě hřebce holštýnským chovatelským svazem. Potomci tohoto hřebce získali v soutěžích sportovních koní v roce 2001 celkem 284 803 DM.

SIR SHOSTAKOVICH xx se prosadil především v trakénském chovu, kde má licencováno 12 synů. Patří k nim např. Zampano (om: Kastilio, 4. místo mezi 4letými na Bundeschampionatu), trakén Couleur Fürst (om: Kassiber), který dosáhl S výkonnosti v parkuru i drezuře. Dále trakén Donaumonarch (om: Morgenglanz), jenž startoval na mezinárodních parkurových závodech a jeho potomstvo dosáhlo nejvyšší výkonnosti v parkurovém i drezurním sportu (v chovu má jednoho syna, a to trakénského hnědáka Tycoon z matky po Damaskus). Za zmínku jistě stojí, že oba výše zmínění synové Sira Shostakoviche xx, Donaumonarch i Couleur Fürst, působili také jako koně učitelé.

SIR SOSTAKOVICH.jpg

Z dalších synů Sira Shostakoviche xx působících v chovu ještě nezapomeňme v drezurním sportu úspěšného Best Before Midnight (om: Bajar), jehož potomstvo se rovněž prosadilo v drezuře i parkurech, hnědáka Chateauneuf (om: Kostolany, S drezura), Mataro (om: Wolter), holštýnského bělouše Salahudine (om: Capitano) s vlastní výkonností S parkur a Grand Prix drezura, holštýnského Seven Vallays (om: Reichsgraf), holštýna Stauffenberga (om: Capitol I, mj. se jedná o otce holštýnské klisny Sansierra, která úspěšně startovala na mezinárodních parkurových závodech s Meredith Michaels-Beerbaum) nebo holštýnského bělouše Sira Stinga (om: Caprivi).

Z ve sportu nejúspěšnějších potomků můžeme zmínit holštýnskou klisnu Shirley (om: Lincoln), holštýnského valacha Sinjang (om: Libretto), trakénského valacha Longchamp (om: Patron, mj. účastníka OH v Sydney ve všestrannosti a Světových jezdeckých her v roce 1998, 2. místo z mistrovství Německa ve všestrannosti), úspěšnou skokanku Genia (om: Rebel Z I) nebo rovněž v parkurovém sportu úspěšného Sira Robina (om: Telstar). Jen v Německu vydělali potomci Sira Shostakoviche xx přes 400 000 euro a dosáhli nejvyšší výkonnosti ve všech třech nejoblíbenějších jezdeckých disciplínách, tedy parkurovém skákání, drezuře i všestrannosti. Faktem zůstává, že stejné nadání prokazují i potomci jeho synů.

Ani jeho dcery se v chovu neztratily. Jsou matkami/bábami/prabábami úspěšných sportovních koní, a to na nejvyšší úrovni, a také plemenných hřebců. Pro české chovatele zmiňme např. holštýnského hnědáka Carambole (po Cassini I), tedy otce v Mněticích působícího hřebce Caradox (om: Lamoureux I) nebo rovněž holštýnského hřebce Canoso (po Catoki), jenž působí v Hřebčíně Sprehe a je také zapsán do PKH ČT.

Sir Shostakovich xx je trakénským svazem popisován jako skutečná a nezapomenutelná osobnost. Jednalo se o hřebce sebevědomého, nicméně citlivého, dominantního, ale je popisován také jako přátelský hřebec, korektního fundamentu. V každém případě po sobě Sir Shostakovich xx zanechal v chovu výraznou stopu, a to v podobě potomků, kteří se prosadili napříč jezdeckými disciplínami (i v zápřeži), tak i v podobě v chovu působících synů, kteří snad jeho linii dokáží udržet i do budoucna.

Dědem Sira Bento a otcem Sira Shostakoviche xx je plnokrevný Rheingold, na jehož kontě jsou např. vítězství v Prix de l'Arc de Triomphe a Prix Ganay, a druhá místa z Champagne Stakes, Queen Elizabeth Diamond Stakes, Dewhurst Stakes nebo anglického derby. V jeho původu nalezneme skutečné plnokrevné legendy - Nasrullah xx (po Nearco xx, jenž se objevuje i na straně matky), Precipitation xx (po Hurry On xx) - tedy otce slavného plnokrevného Furiosa, otce plemenných hřebců, jako jsou Furioso II, Mexico - tedy plemeníků, kteří významným způsobem ovlivnili moderní chov skokových koní.

Ani z matčiny strany není původ Sira Shostakoviche xx nezajímavý, naopak. Ze stejné rodiny pochází také plnokrevný plemeník Condrieu xx, jehož syn Marius patřil svého času k nejúspěšnějším koním světa startujícím ve všestrannosti. Přesněji, prabába Hell's Fury xx (po Dante xx) je praprabábou Condrieu xx. Sestra Hell's Fury xx, klisna Lady Angela xx (po Hyperion xx), je matkou plnokrevného plemenného hřebce Nearctic xx, tedy otce legendárního plnokrevného plemeníka Northern Dancer xx.

Matkou hřebce 1372 Sira Bento je holštýnská klisna Daniela V po Ronald. Kromě Sira Benta dala ještě další sportovně úspěšné potomky, mezi něž patří např. holštýnský valach Qamar al Layl (po Quintero), který s Thomasem Fesslerem startuje v těžkých parkurech, valach Sinestro 2 (po Sir Shostakovich xx, tedy pravý bratr Sira Benta) startující s Patricií Humke na drezurních i parkurových závodech, Corragio 6 (po Candillo), který rovněž sbírá úspěchy v parkurech do T, nebo valach Loxley (po Limbus).

V chovu působí také dvě její dcery: Perle (po Painter's Row xx) a Hyazinthe I (po Cassini I). A je to právě Hyzainthe I, která se v chovu prosadila více. Je matkou plemenného hřebce Eurocommerce Washington (alias Clooney), jehož otcem je holštýnský hnědák Carpaccio. Eurocommerce Washington dokázal zvítězit ve skokové části 30denního testu a v drezurní části se umístil na druhém místě, jeho následnou sportovní kariéru však bohužel ukončila operace koliky. V chovu působí 3 jeho synové a potomci ve sportu vydělali více než 130 000 euro - patří mezi ně např. s Marco Kutcherem úspěšný Liberty Son (om: Lord Z). Na parkurové scéně se ovšem neztratila ani Hyazinthina dcera AK's Color Line (po Caretino) nebo syn AK's Clowney (po Carvallo BB).

Otcem matky Sira Benta je holštýnský hnědák Ronald (po Ramiro). Jednalo se o korektního hřebce s kvalitním pohybem a skokovým nadáním. Svým potomkům předával korektní exteriér a dobrý pohyb. K těm nejúspěšnějším patřili Roy 11, Tabs 2 a v drezurním sportu úspěšný Dukaat. Prosadil se ovšem především coby otec matek a pasoval nejlépe na krevnaté klisny. Mezi potomky jeho dcer patří známí koně jako např. Achill-Libero I (po Landgraf I), Alcatraz, Lord Incipit (po Lord) a další. V chovu působili Ronaldovi synové jako např. Rocadero (om: Freemann), Saluut (om: Fanfar), Rossini (om: Manometer xx), Robinson, Rodrigo (om: Landgraf I), Rantares (om: Cor de la Bryѐre), Randers (om: Colt) atd.

Otcem Ronalda je holštýnský hnědák Ramiro (po Raimond), tedy nejvýznamnější hřebec z linie angloarabského hřebce Ramzes (pozn. občas se objevující jméno Ramiro Z pochází z jeho působení v hřebčíně Leona Melchiora - Zangersheide). Pravděpodobně není třeba jej blíže představovat, připomeňme si jen, že mezi jeho potomky patří celá řada mezinárodně úspěšných sportovních koní a především celá řada hřebců, kteří nadále pokračují v této úspěšné linii. Ramiro, nazýván mnohdy jako „Hřebec století“, po sobě zanechal velký počet hřebců schválených v Nizozemsku i v zahraničí, stejně jako působivou sérii fantastických sportovních koní, mnoho z nich získalo slávu. Jeho dcera, skvělá kobyla Ratina Z, je snem světového poháru, vyhrála dvojnásobné olympijské zlaté medaile na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992 a 1996 a světový pohár v roce 1993, Jeho další dcery patří mezi matky úspěšných sportovních koní. Čeští chovatelé si jistě velmi dobře pamatují např. Ramirova syna Renomee Z.

Bába Vroni (po Silvester) je také matkou valacha Escorialblue (po angloarabském hřebci Emetyt) úspěšného ve všestrannosti a klisny Eilika II (po Los Alamos), jenž je matkou skokanky Lady Eyleen (po Vivus).

Prabába Gefion (po plnokrevném Marlon) je matkou holštýnského hřebce Cerano (po Capitol I), klisny Comtese x (po Carneval) startující v drezuře (S) a klisny Renouce (po Flamingo), matky S skokanky Carissimy (po Calypso I).

Plnokrevný Marlon xx (po Tamarlane xx), který se narodil v roce 1958, byl za svého působení často srovnáván se svým „kolegou", plnokrevným Ladykillerem. Marlon xx patřil k nejvšestrannějším plemeníkům v Holštýnsku. Byl ideálním partnerem pro mohutné klisny, osvědčil se jako vynikající zušlechťovatel. Jednalo se o tmavého hnědáka, ovšem mohlo se prý jednat i o plaváka - mezi jeho potomky se vyskytovaly také izabely, ačkoliv k této barvě neměli tito koně od matek předpoklady. Dával koně všestranné, kteří se prosadili napříč jezdeckými disciplínami. Mezi jeho nejznámější potomky patří Malva, Ma Soleil, Mentor, Modesto, Monolito, Madrigal. Bohužel se navzdory poměrně početnému zástupu synů v chovu nepodařilo širší zastoupení této hřebčí linie udržet a Marlon xx se tak prosazuje především na mateřské straně úspěšných sportovních koní i plemenných hřebců - nalezneme ho např. v původu v ČR velmi oblíbeného plemenného hřebce Carusa (po Caretino).

A co o Siru Bentovi říká Veronika Doleželová?

„Sir Bento neměl hvězdnou kariéru, nikdy nechodil parkury vysoké 160 cm, nikdy nebyl účastníkem OH. Nikdy neměl příležitost, protože za života převzal roli učitele. Co se naučil do jeho 6,5 let, z toho pak těžil celý život. Byl pro mě učitelem, zúčastnil se se mnou MČR v kategorii juniorů, mladých jezdců a dokonce jsme byli i dvakrát pátí v kategorii žen a přenesl mě přes parkury vysoké 150 cm. Málo koní vydrží být učitelem po tak dlouhou dobu a na takové úrovni.

Díky Martinu Šoupalovi, který měl možnost jezdit „Benyho" sezonu a půl, si splnil podmínky, aby se mohl stát plemeníkem. Poslední rok příležitostně vypomohl v jezdecké škole (od začátečníků na lonži až po začátečníky ve skákání). To vše ukazuje jeho charakter a schopnosti. Dál bych chtěla, v jeho 20 letech, ukázat, jak je vitální a předvést jeho drezurní kvality (bohužel zase bude sloužit jako učitel). Je to snadno jezditelný kůň, ježděný na dvakrát lomeném udidle. Pro mne je to „pan dokonalý", můj životní kůň."

 

Zdroj: on-line: http://www.equichannel.cz/teplokrevni-hrebci-v-ceskem-chovu-sir-bento, autor: Martina Cerhová, foto:Votavová Šárka, sporthorse-data.com

bottom of page