top of page

1.den (So nebo Ne)

 • Příjezd od 17:00,

 • seznámení s okolím a koňmi, seznámení s pravidly, společenské hry,

 • pravý táborák u koní.

2.den

 • Ježdění 1x denně 

 • teorie jezdectví hrou, 

 • společenské hry.

3.den

 • Ježdění 1x denně, 

 • teorie jezdectví hrou, 

 • společenské hry.

 • odpolední tábor talent.

4.den

 • Celodenní výlet (podle počasí- koupaliště Chlumec nad Cidlinou,  Nechanický hrádek,  Zámek Karlova Koruna).

5.den

 • Ježdění 1 x denně - vyjížďka do přírody,

 • odpolední výlet, podle počasí - možnosti: Hradec Králové, Barešův ranč, Nový Bydžov.

6.den

 • Ježdění 1 x denně,

 • fotografické odpoledne - každý si vybere svého koňského kamaráda.  

7.den

 • Závěrečné ježdění pro začátečníky a pokročilé,

 • vyhlášení výsledků a závěrečný táborák.  

8.den (So nebo Ne

 • Vyjížďka na rozloučenou po okolní přírodě,

 • odjezd od 14:00 do 15:00

Informace k výcviku a programu

 • Příjezd je vždy 1. den od 18.00 hodin a odjezd vždy poslední den od 14.00 do 15:00 hodin. Časy příjezdů a odjezdů prosím uveďte v přihláškách.

 

VÝCVIK JEZDECTVÍ

 • Výcvik bude přizpůsoben věku a jezdeckým schopnostem daného dítěte,

 • pro nejmenší je připravená voltižní školička, 

 • pro pokročilé budeme mít skokové a drezúrní hodiny - jako přípravu na ZZVJ, 

 • na konci týdne bude jízda zručnosti a malé jezdecké soutěže.

 

TEORIE JEZDECTVÍ

 • Výuka jezdectví - naučíme se základní teorii - popis sedla, uzdečky, části koňského těla, základní jízdárenské cviky na koni, jak se starat o koně, různé barvy koní (ty můžeme názorně předvést přímo na koních kteří pochází z hřebčína). A další užitečné rady do jezdecké výuky,

 • pro pokročilé budeme mít připravené zkouškové testy pro přípravu na  ZZVJ. 

 

PLÁNOVANÉ VÝLETY

 • Výlety budou plánované při příjezdu podle počasí. 

 • Možnosti na výlety: Hradec Králové - Městské lázně, Barešův Ranč, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. 

ZÁVĚREČNÁ JÍZDA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

 • Pro začátečníka v podobě jízdy zručnosti,

 • pro pokročilé v podobě malých závodů a zkoušek ZZVJ.

DALŠÍ NÁPLŇ TÁBORA

 • Tábor talent, děti se samostatně rozdělí do skupin nebo do dvojic a vymyslí si libovolnou scénku ze života, z dětství, z filmu,  nebo kterou prožily přímo na táboře.

 •  různé společenské hry,

 • týmové hry.

bottom of page